Thuiskopieheffing

De thuiskopievergoeding
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten, uitgevers en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden de rechthebbenden in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om o.a. muziek en films te kopiëren voor eigen gebruik.Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken. Dit staat vermeld in art. 16c van de Auteurswet. Hiertegenover staat een vergoeding voor de rechthebbenden die is inbegrepen in de aanschafprijs van media waarmee consumenten kopieën kunnen maken. Stichting de Thuiskopie verdeelt deze thuiskopievergoedingen onder (organisaties van) auteursrechthebbenden. Zo komt het geld goed terecht bij de componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs.Wat moet u betalen?
Importeurs en fabrikanten van, en handelaren in blanco beeld- of geluidsdragers dragen de thuiskopievergoeding af aan Stichting de Thuiskopie. De thuiskopievergoeding wordt via de verkoopprijs van een blanco drager doorberekend aan de consument. Per 1 januari 2013 geldt de thuiskopieregeling voor de belangrijkste apparaten en media waarop of waarmee consumenten kunnen kopiëren.
Was voorheen de thuiskopieregeling alleen van toepassing op gegevensdragers zoals blanco CD’s en DVD’s, per 1 januari 2013 vallen ook apparaten zoals smartphones, laptops, tablets en PC’s, HDD-recorders, settopboxen, audio- en videospelers en externe harddisks onder de thuiskopieregeling.
Voor meer informatie zie: www.thuiskopie.nl